Uitbreiding openingstijden

Vanaf 1 januari 2016 zijn wij op maandag en donderdag avond geopend tot 19.30 uur.
Voor afspraken kunt u extra terecht tussen 17.30 en 19.30 uur. Ophalen van medicijnen en voeders kunnen op maandag en donderdag van 8.30 tot 19.30 uur
De andere werkdagen zijn we geopend van 8.30 tot 16.30 uur.

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.