Operatie informatie blad

Uw konijn hoeft op de dag van de narcose niet nuchter te zijn. U moet hem gewoon eten en drinken blijven geven, geef ook zijn eigen eten mee in het mandje waarin u hem komt brengen.

Narcoserisico

Bij konijnen is er een relatief verhoogd narcose risico ten opzichte van de andere huisdieren. Dit komt door hun hogere stofwisseling, waardoor ze sneller af kunnen koelen. 
Ook is hun maagdarmsysteem gevoeliger voor narcose. Tijdens een narcose komt deze deels stil te liggen, en het is van het grootste belang dat de spijsvertering weer zeer snel op gang komt. Wanneer het maagdarmsysteem van een konijn langer dan 48 uur stilstaat (door de narcose, of doordat hij niet eet), kan de gasvorming zo groot worden dat de darmen niet meer in beweging kunnen komen. Dit is een levensbedreigende situatie. Uw konijn moet dan ook zo snel mogelijk na het wakker worden van de narcose weer gaan eten.

Recovery

Om al deze redenen proberen wij de anaesthesie voor uw konijn zo optimaal mogelijk te maken. Dit houdt in: zo kort mogelijk onder verdoving. We zullen uw konijn ook zo snel mogelijk uit de narcose wakker maken zodat zijn darmen direct weer op gang kunnen komen. Ook wordt uw konijn in de couveuse gelegd zodat we extra zuurstof kunnen geven en de lichaamstemperatuur op peil kunnen houden. 
Maar de narcose blijft een aanzienlijk risico waarvan u zich bewust moet zijn.

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.