Nascholing

Om onze kennis op peil te houden volgen onze dierenartsen en paraveterinaire dierenartsassistentes regelmatig nascholing. Dit kan een middag zijn of meerdere dagen achter elkaar. De kennis en cursussen worden vervolgens uitgewerkt en gedeeld met de andere dierenartsen en assistenten.

nascholing

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.