Verbeterde bereikbaarheid

Wij zijn overgestapt op een nieuw telefoonsysteem, we hopen u daarmee nog beter van dienst te kunnen zijn. Voor het telefonisch spreekuur van de dierenartsen en voor de praktijkmanager kunt u het reguliere telefoonnummer 023-5310880 bellen. Het 06 nummer van het telefonisch spreekuur is niet meer in gebruik.

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.