Herhaling vaccinatie en gezondheidscontrole

U heeft van ons een uitnodiging gekregen voor uw huisdier. Graag leggen we u uit waarom het belangrijk is om te vaccineren. Voordat wij de vaccinatie geven zullen we uw huisdier helemaal nakijken, ook willen we aan de hand van een vragenlijst een goede indruk over de gezondheid krijgen.

Kiest u hier voor hond of kat.

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.