Kat

Hier kunt u veel informatie vinden over de kat.

Staat de informatie die u zoekt, er niet bij neem gerust contact met ons op.

 

kat

 

EHBO-kat

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.