Voorkeursafspraken

Helaas zien we ons genoodzaakt van de optie, voorkeurs afspraak (voorkeur voor een bepaalde dierenarts), af te zien. 

Door de drukte in de praktijk, de wisselende tijden en werkzaamheden van de verschillende dierenartsen merken we dat de agenda's inefficiënt worden gebruikt, en dit komt niet ten goede van uw huisdier en onze patiënten. Natuurlijk maken we uitzonderingen bij de opvolging van patiënten waarbij de dierenarts vindt dat, dat nodig is en blijven we uw vaste contact bij controles na zware operatie's. Onze dierenartsen en assistentes staan klaar voor u en we hebben altijd onderling overleg waar het uw huisdier betreft. We hopen op uw begrip en we gaan voor de meest kwalitatieve, en efficiënte zorg. 

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.