Wormen

Wormen

Wormen bij honden en katten komen erg veel voor. De meest voorkomende wormsoorten bij hond en kat, zijn spoelwormen (officieel Toxocara en Toxascaris genaamd) en lintwormen (Dipylidium). Beide soorten leven in de dunne darm. Massale infecties kunnen, zeker bij jonge dieren, problemen als diarree of verstoppingen veroorzaken. Er is echter ook gevaar dat mensen, en dan vooral kinderen, een wormeninfectie oplopen door contact met hond of kat. Vooral voor kinderen kan een spoelworminfectie nadelige gevolgen hebben. Zo kan een spoelworminfectie bijdragen aan het verergeren van allergische astma. Omdat wij in nauw contact leven met onze huisdieren is het dus belangrijk dat we ze minstens 4x per jaar ontwormen. 
Pups en kittens moeten vaker ontwormd worden omdat ze via de moedermelk of zelfs al voor de geboorte geïnfecteerd kunnen worden. Ze moeten daarom op een leeftijd van 2, 4, 6, 8 weken en daarna maandelijks totdat ze een half jaar oud zijn behandeld worden tegen wormen. 

Wormkuren zijn verkrijgbaar in verschillende toedieningsvormen: (smakelijke) tabletjes, pasta en (nieuw alleen voor de kat) druppels in de nek. Dat laatste is erg makkelijk bij katten die moeilijk tabletten in te geven zijn.
Omdat wij wettelijk geen merknamen mogen noemen, kunt u voor advies en verdere informatie het beste contact met ons opnemen.

Als dieren mee naar het buitenland gaan is ontworming zeer belangrijk omdat de hartworm die daar voorkomt, levensbedreigende ziektes over kan brengen.

We zullen een aantal veel voorkomende wormen bespreken

  • Lintwormen
  • Spoelwormen
  • Hartwormen
  • Vossenlintworm

Lintworm

Er zijn verschillende soorten lintwormen die honden en katten kunnen infecteren. De belangrijksten zijn de Dipylidium caninum en verschillende Taenia soorten.
Lintwormen zijn lange platte wormen die zichzelf aan de darmwand bevestigen middels zuignapjes. Lintwormen kunnen van enkele centimeters tot meer dan één meter lang worden. De lintworm bestaat uit een kop, met daarachter een groot aantal segmenten (proglottiden) die gevuld zijn met eitjes. De achterste segmenten laten los als ze rijp zijn en kunnen zelfstandig uit de anus kruipen. Ze kunnen zichtbaar zijn in de ontlasting of in de haren rond de anus. Als ze opgedroogd zijn zien ze er uit als rijstkorreltjes. Men zal zelden een hele lintworm tegenkomen.

lintworm

Hoe wordt uw huisdier besmet?

Honden en katten worden besmet door het opeten van een tussengastheer die besmet is met in het spierweefsel ingekapselde lintwormen. Deze tussengastheren zijn bijvoorbeeld vlooien (voor dypilidium) en rauw vlees (runderen en varkens), muizen, konijnen, ratten of eekhoorns (voor Taenia).

Kunnen mensen ook besmet raken?

Ook mensen (vooral kinderen) kunnen door lintwormeieren besmet worden!
Honden en katten hebben zelf meestal weinig last van lintwormen. Soms treedt er wat irritatie op in de huid rond de anus door gekriebel van wormen.

Kunt u dit filmpje niet zien, klik dan hier.

Spoelworm

Spoelwormen zijn wormen die zo’n 18 cm lang kunnen worden en zijn geelwit tot roze van kleur. Ze hebben een ronde doorsnede en een glad oppervlak. 
U ziet de wormen vrijwel nooit in de ontlasting, maar soms wel in het braaksel. Als de wormen ingedroogd zijn, zien ze eruit als opgerolde elastiekjes. Spoelwormen produceren veel eitjes die met de ontlasting worden uitgescheiden. De eitjes (rond de 200.000 eitjes per worm, per dag) zijn niet zichtbaar met het blote oog. Ze zijn pas na enkele weken besmettelijk als zich in het eitje een larf heeft ontwikkeld.

spoelworm

Hoe wordt uw huisdier besmet?

Honden en katten worden besmet door het eten van eitjes uit de ontlasting van andere honden of katten. Katten (en honden) kunnen ook nog besmet worden door het opeten van een tussengastheer, zoals muizen.
Wanneer een dier besmet is zitten de wormen vooral in de darmen, want daar komen de larfjes vrij uit de eitjes. Bij volwassen honden en katten ontwikkelen de larfjes zich meestal niet verder en gaan over in een rusttoestand in weefsels als de darm, lever en long. Bijna alle honden en katten komen in hun leven wel eens een keer in aanraking met spoelwormeitjes en hebben als gevolg daarvan larfjes in rustfase in hun lichaam.
Als vrouwelijke dieren drachtig zijn, maken de larven een trektocht naar de baarmoeder (hond) en de melkklieren (hond en kat). Op deze manier kunnen kittens zich besmetten via de moedermelk en pups daarnaast ook nog, vóór de geboorte, in de baarmoeder. Het is daarom niet vreemd dat nagenoeg alle pups en veel kittens last hebben van spoelwormen. 
Bij volwassen dieren verloopt een besmetting vaak zonder symptomen. Bij pups en kittens valt bij een besmetting op dat de dieren slecht groeien, mager zijn, maar wel een dikke buik hebben. Ze hebben soms last van diarree, maagdarmkrampen en gasvorming.

Kunnen mensen ook besmet raken?

Ook mensen kunnen met deze eitjes besmet worden. Vooral kinderen lopen gevaar bij contact met besmette grond. Na opname van de eitjes komen larfjes vrij die een trektocht door het lichaam maken. Ze veroorzaken overal waar ze in het lichaam vastlopen kleine ontstekingen. In een enkel geval kunnen deze larven in het oog terechtkomen en zo het gezichtsvermogen aantasten of zelfs blindheid veroorzaken. Ook is uit onderzoek gebleken dat allergische reacties bij kinderen met een aanleg voor astma door een spoelworminfectie versterkt kunnen worden.

Hartworm

De hartworm is een worm die voorkomt bij de hond en, zij het in mindere mate, bij de kat. Tot voor kort was het een aandoening die voornamelijk in Zuid-Europa voorkwam. De laatste tijd rukt deze infectie op richting het noorden en de ziekte wordt inmiddels tot halverwege Frankrijk aangetroffen. De ziekte wordt verspreid via muggen en kan niet direct van hond op hond worden overgedragen. Muggen besmet met larven van deze parasiet brengen de worm over, waarna de larven een trektocht maken door het lichaam via weefsels en de bloedbaan met als eindstation het hart en de longen. Ze kunnen daar uitgroeien tot volwassen wormen van 15-30 cm.
Als uw huisdier besmet is met de hartworm kan het tot 6 maanden duren tot de symptomen duidelijk worden.

hartworm

De symptomen zijn:

  • hoesten
  • verminderd uithoudingsvermogen
  • lusteloos
  • gewichtsverlies
  • acute dood

Besmetting vaststellen en behandeling

Het vaststellen van een besmetting met hartworm gebeurt door middel van bloedonderzoek. De behandeling van de hartworm is niet altijd zonder risico's. Omdat de volwassen hartwormen in het hart leven kunnen deze, wanneer we ze met medicijnen doodmaken, in de bloedbaan terecht komen. Deze wormpjes in de bloedbaan kunnen vastlopen in kleine haarvaatjes en verstoppingen en infecties geven. Dit gebeurt met name in de longen met een heleboel nare gevolgen van dien. Het is dus beter en eenvoudiger om de hartworm preventief te bestrijden.

Preventie van de hartwormen

De jonge larven die in het bloed komen kunnen zonder problemen gedood worden. Als u korter dan 4 weken op vakantie gaat, is het voldoende om na de vakantie te ontwormen met een middel dat ook hartwormen doodt (dit is bij de meeste ontwormingen NIET het geval), gevolgd door een behandeling een maand later. Gaat u langer dan 4 weken op vakantie dan moet er op vakantie élke 4 weken worden behandeld én bij thuiskomst nog een keer. Niet alle ontwormingsmiddelen zijn werkzaam tegen hartworm, vraag ons advies!

 

Kunt u dit filmpje niet zien, klik dan hier.

Vossenlintworm

De vossenlintworm is een kleine lintworm die voorkomt in de dunne darm van de vos. De vos kan drager van deze parasiet zijn, net zoals alle in het wild levende knaagdieren (ratten, muizen en eekhoorns). Incidenteel kan ook uw hond of kat drager zijn. Deze worm maakt een trektocht door het lichaam, waarbij vooral de lever wordt aangetast.
De vossenlintworm komt vooral voor in Centraal-Europa, maar is ook al in Nederland waargenomen.
Ook de mens kan besmet raken met de vossenlintworm, wat zeer ernstige ziekteverschijnselen kan geven. Een mens besmet zich door contact met vossenuitwerpselen, door eitjes uit gronddeeltjes of door het eten van wilde bosvruchten of zelf geplukte bospaddestoelen waarop deze eitjes kunnen zitten. Eet deze alleen na grondig wassen. Ook kan de besmetting via een huisdier plaatsvinden, daarom is het belangrijk om uw hond of kat iedere 3 maanden preventief te ontwormen. Niet alle ontwormingsmiddelen zijn geschikt, vraag ons advies!

Voor meer informatie over wormen die ook bij mensen klachten kunnen veroorzaken kunt u op website van de rivm kijken.

vlooien-cyclus

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.