Werkzaamheden Kenaupark

De omleiding kan per dag wisselen. Op dit moment zijn ze bezig met fase 1.1 en 1.2.
U kunt ons bereiken met de auto, via de Parklaan en dan de Tuinstraat. Of via Staten Bolwerk, onder het spoor door en dan de Rozenstraat. U kunt op dit moment wel op de normale manier het Kenaupark uit.

Naar verwachting gaat dit ook nog wel even duren. Hoelang is niet precies bekend. Voor mee informatie zie de website van de gemeente Haarlem.

omleiding-kenaupark

 

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.