Werkzaamheden Kenaupark

De omleiding kan per dag wisselen. Op dit moment zijn ze bezig met fase 1.1 en 1.2.
U kunt ons bereiken met de auto, via de Parklaan en dan de Tuinstraat. Of via Staten Bolwerk, onder het spoor door en dan de Rozenstraat. U kunt op dit moment wel op de normale manier het Kenaupark uit.

Naar verwachting gaat dit ook nog wel even duren. Hoelang is niet precies bekend. 

omleiding-kenaupark

 

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.