Communicatie van de hamster

Kruipen, poetsen, op achterpootjes staan, wat wil je hamster zeggen met dit gedrag? Wij vertalen voor jou de lichaamstaal van de kleine knager.

Voor een ontspannen omgang met je hamster is het belangrijk dat je zijn lichaamstaal en geluiden goed kan interpreteren. Dat is niet moeilijk, want als solitair levend dier beschikt de hamster slechts over een klein communicatierepertoire. Hij kan het volgende gedrag vertonen:

Interesse tonen

De hamster gaat op zijn achterpootjes staan en snuffelt nieuwsgierig. Door zich op te richten kan hij ook de bovenste luchtlagen ruiken. Informatie vergaart de hamster voornamelijk via geur en geluid, want het zicht van de nacht actieve knager is niet zo best.

Overgave

Voelt een hamster zich overmand, dan werpt hij zich op zijn zij. Hij legt zijn oren vervolgens plat, heft een voorpootje op en draait zich dan op zijn rug. Hij presenteert daarmee zijn onbeschermde buik en probeert zo bijtremming bij zijn tegenstander los te peuteren.

Bezit markeren

Hamsters zijn grotendeels aangewezen op hun reukvermogen. Ze versturen geurtjes niet alleen via de ontlasting en urine, maar hebben ook verschillende huidklieren. Deze uitscheiding wordt voornamelijk gebruikt om de territoriumgrenzen te markeren.

Dominantie tonen

De hamster gaat op zijn achterpoten staan, doet dreigend zijn voorpootjes omhoog en laat zijn tanden zien. Vaak blaast hij daarbij ook nog eens zijn wangzakken op, of sist of piept er hoog bij.

Onzichtbaar maken

De hamster kruipt zo plat mogelijk dicht tegen de grond en heeft zijn oren naar achteren gelegd. Hij is onzeker of bang en probeert op deze manier zo onopvallend mogelijk een veilige plek te bereiken.

Hamsterwasjes

Hamsters zijn bijzondere propere dieren, die ’s ochtends echt werk maken van hun wasbeurt. Met hun voorpootjes en enkele bijzondere bewegingen wordt het hele lijfje tot in detail schoongepoetst. De vacht wordt met de nageltjes tegen de haarrichting in gekamd en zo van vuil ontdaan. Ook de tong wordt gebruikt.
In stressvolle situaties, wanneer de hamster zich overmand voelt, kan het poetsen ook een gebaar van verlegenheid zijn. Men noemt dit dan overspronggedrag: gedrag dat ontstaat uit een innerlijk conflict.

Zachte geluidjes

Wist je dat veel hamsters tegen zichzelf praten? Vooral goud- en dwerghamsters laten bij het zoeken naar voedsel of het bouwen van een holletje een zacht niezen of gezellig gemurmel horen. Wanneer dit overgaat in een indringend piepend geluid, is er echter sprake van pijn.

Bron: Hart voor Dieren mei 2019

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.