Cardiologie

Onder de cardiologie vallen alle aandoeningen van het hart en van de bloedvaten. Bij honden en katten komen hartproblemen veel voor. Niet alleen oude dieren krijgen problemen met het hart, ook jonge dieren kunnen al (aangeboren) hartproblemen hebben. 

Een goede anamnese (vragen over de gezondheid van uw dier) en een algemeen lichamelijk onderzoek geven een goede indruk van de functie van het hart. Vaak is dan nog verder onderzoek nodig, zoals een ECG, röntgenfoto of hartecho van de borstholte.

Elektrocardiogram (ECG)

Een ECG (hartfilmpje) registreert de elektrische activiteit van de hartspier. Hiermee onderzoeken we het ritme van het hart. Een ECG geeft veel informatie over de werking van de hartspier, met name bij ritmestoornissen.

Röntgenfoto's van de borstholte

Op een röntgenfoto zien we mogelijke vochtophopingen in de borstholte en veranderingen in grootte, vorm en positie van het hart.

Echografie van de borstholte

Een echo van het hart kan zinvol zijn om de oorzaak en het gevolg van hartaandoeningen te onderzoeken. Dit is van belang om te weten of en welke medicijnen moeten worden gegeven. Verder is het ook een belangrijk onderzoek als aangeboren hartafwijkingen, hartspierproblemen, klepdefecten of tumoren in het hart of hartzakje worden vermoed.

Echo-onderzoek geeft de volgende informatie:

  • de anatomische verhoudingen in het hart (de grootte van kamers en boezems);
  • de bouw en plaatsing van de verschillende kleppen;
  • zijn er vernauwingen van de lichaams- of longslagader;
  • de mate waarin het hart samentrekt.

Kleurendoppleronderzoek geeft nog de volgende informatie:

  • wervelingen (turbulentie) in de bloedstroom en lekkages.

Dopplermetingen, een techniek die standaard gebruikt wordt bij mensen en nu ook bij dieren, laat het volgende zien:

  • hoe ver een slagader vernauwd is;
  • de ernst van een kleplekkage.

Als de Dopplermeting volledig wordt uitgevoerd in linker- en rechterzijligging, geeft het onderzoek een totaalbeeld van de aard en ernst van de aandoening. Dit maakt het mogelijk een preciezere therapie in te stellen en het effect van de behandeling nauwkeuriger te volgen.

We raden aan om de echo van het hart door een echospecialist te laten maken. Het is vaak moeilijk om een juiste diagnose door middel van een echo te stellen. Om hartproblemen goed te beoordelen zijn vaak speciale echotoestellen nodig die een eerstelijns dierenkliniek zich niet kan veroorloven. Een juiste diagnose wordt ook gesteld door een verdere specialisatie binnen de diergeneeskunde gevolgd door jarenlange ervaring en het veelvuldig uitvoeren van een echo.

Wij verwijzen daarom al onze klanten voor een echografisch onderzoek door naar “Warmerdam Veterinaire Radiologie” in Noordwijkerhout.

Gelukkig kunnen we met de juiste diagnose veel hartproblemen goed behandelen, waardoor veel huisdieren langer en met een betere levenskwaliteit kunnen leven.

 

cardiologie

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.