Trimmen

Bij ons in de kliniek kunt u terecht voor het trimmen van honden en katten.

Op dit moment is het vanwege het corona virus niet mogelijk om uw dier bij ons te laten trimmen.

hond-kat

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.