'DNA-bank rashonden'

UTRECHT – Veel erfelijke ziekten bij rashonden kunnen uitgeroeid worden door een landelijke DNA-bank in te voeren voor rashonden.

Een proefproject met een aantal rassen heeft al zijn vruchten afgeworpen. Dat zei hoogleraar interne geneeskunde van gezelschapsdieren Jan Rothuizen gisteren.

Door DNA af te nemen van een aantal labradors, die vaak lijden aan chronische leverontsteking, zijn een paar mutaties gevonden in de genen van de dieren. Die mutaties zijn de veroorzakers van erfelijke afwijkingen. Door vóór het fokken te controleren of een bepaalde hond deze afwijking heeft, en alleen te fokken met honden die de mutaties niet hebben, kan voorkomen worden dat de ziekte doorgegeven wordt. Dat rashonden relatief vaak bepaalde afwijkingen hebben, komt door het fokken. Honden met bepaalde wenselijke eigenschappen worden geselecteerd om mee voort te planten: ,,Een lange staart, mooie ogen, gedrag. Maar door daarop te selecteren, selecteer je automatisch ook op andere, vaak onzichtbare eigenschappen, die dan ook doorgegeven worden.

 

Bron: Haarlems Dagblad

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.