Openingstijden tijdens de feestdagen

1e, 2e kerst- en nieuwjaarsdag zijn we gesloten. Donderdag en vrijdag zijn wij normaal geopend. Oudjaarsdag sluiten wij om 16.00 uur.

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.