Stichting Aap

Stichting AAP geeft apen en andere exotische zoogdieren weer een toekomst. We vangen dieren in nood op én pleiten voor betere wetten in heel Europa.

Opvang

Dierenwelzijn staat nog altijd sterk onder druk. Veel exotische dieren leiden geen dierwaardig leven en menselijk handelen (denk aan illegale handel, particulier bezit, exploitatie in entertainment of onderzoek) is daar vaak de oorzaak van. Bij AAP verbeteren wij op een duurzame manier het welzijn van apen en andere zoogdieren.

Rehabilitatie en verzorging

De dieren die bij AAP binnenkomen zijn vaak verwaarloosd, zowel qua verzorging als sociale omgeving. Bij AAP krijgen zij de professionele zorg die zij nodig hebben, zodat ze weer ‘dier’ kunnen zijn. Deze verzorging is onder te verdelen in drie categorieën: veterinaire zorg, voeding en gedrag.

Hoe helpen?

U kunt geld doneren of uw oude cartridges en of mobiele telefoon bij ons inleveren. Voor elk mobieltje dat wordt ingeleverd en opgeknapt kan worden, krijgt AAP een vergoeding van 3 euro. Deze vergoeding komt ten goede aan onze dieren. Cartridges en toners worden gerecycled waardoor ook het milieu wordt gespaard. Eeko zorgt voor de recycling.
Het inleveren is eenvoudig én kost je niets!

Stichting-aap

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.