Vakantiestress voor uw huisdier!

Als de vakantieperiode weer dichterbij komt, maken vele honden- en kattenbezitters zich vaak net zo druk over de vraag hoe het met hun huisdier zal gaan als zij op vakantie zijn als over waar zij zelf dit jaar heen zullen gaan! Vakantie kan stress opleveren voor huisdieren. Een verblijf in een honden- of kattenpension, een nieuwe oppas, een lange rit in de auto of een verandering in de dagelijkse gang van zaken (een logerende hond of kat of familieleden die komen logeren) kan veel onrust veroorzaken. Veel huisdierbezitters laten hun huisdier niet graag achter en dat is voor sommigen zelfs een reden om dan maar niet op vakantie te gaan.

Lees hier wat stress is en hoe u, uw huisdier kunt helpen de stress te verminderen.

Stress-huisdier

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.