Tongelen

Tongelen

Een hond kan zijn tong uitsteken om diverse redenen. De meest voor de hand liggende reden dat een hond zijn tong uitsteekt is dat hij iets heeft gegeten en zijn bek af likt. Dit heeft niets met communicatie te maken, terwijl dat bij de hond van deze mevrouw wel het geval is.

Stress

Een hond likt zijn bek ook af als hij gespannen is of als hij in conflict is. U ziet dit misschien wel bij uw eigen hond als u hem een opdracht geeft, maar hij wil eigenlijk iets anders doen. De hond heeft dan stress en kan dat uiten door kort zijn lippen af te likken.

Kalmerend signaal

Ook als de hond in een drukke omgeving is, waar hij niet weet wat hij nu moet doen, kan de hond zijn bek aflikken. Er wordt gezegd dat in dit geval het bek aflikken een kalmerend signaal is.

Waarschuwingssignaal

Wanneer een hond een andere hond fixeert, strak aankijkt, en daarbij heel kort zijn puntje van zijn tong uitsteekt, dan is dat een teken dat hij spanning opbouwt. De kans is dan aanwezig dat hij uitvalt naar de andere hond. Het uitsteken van de tong is in dit geval dan een waarschuwingssignaal.

Spanning

Een hond kan ook zijn tong uitsteken waarbij dit van mondhoek tot mondhoek gaat, waarna hij zal gapen of hijgen. Dit is een teken dat er spanning is bij de hond, maar deze probeert te ontspannen door het gapen of hijgen.

Deemoedsgebaren

Ook kunnen honden in de lucht likken, richting andere hond of de baas. Dit zijn deemoedsgebaren, de rest van het lichaam van de hond is dan laag, met de oren naar achter en een lage kwispel.

tongelen

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.