Verpleging

Opname

Voor zieke dieren en dieren die een (zware) operatie hebben ondergaan, heeft onze kliniek een opname-afdeling. De patiënten in de opname staan onder continue controle van een deskundige paraveterinair en worden zeer regelmatig onderzocht door de aanwezige dierenartsen. Om afkoeling na de narcose te voorkomen beschikken alle hokken over een warmtelamp.

De opgenomen dieren hebben veel rust nodig. Daarom is het alleen mogelijk om in overleg uw huisdier te bezoeken. Wij hebben dagelijks telefonisch contact met u over de gezondheidstoestand van uw huisdier.

Intensive care met couveuse

Speciaal voor de kleine dieren hebben wij een couveuse. In de couveuse kunnen we de temperatuur, zuurstof en luchtvochtigheid nauwkeurig regelen.
Verder is er een zuurstofkooi beschikbaar voor benauwde en kritieke patiënten.

couveuse

 

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.