Bloeddrukmeting

Bij dieren is het meten van de bloeddruk nog geen basisonderzoek, zoals dat bij mensen wel is. Toch kunnen honden en katten ook problemen hebben met de bloeddruk. Vooral op latere leeftijd kunnen ziekten ontstaan die soms leiden tot een verhoogde bloeddruk, met alle gevolgen van dien. Ook een te lage bloeddruk kan problemen geven. Het is daarom van belang de bloeddruk bij risico-patienten goed in de gaten te houden.

We meten de bloeddruk vooral bij dieren met:

  • een verminderde nierfunctie (hond en kat);
  • een te hard werkende schildklier (kat);
  • suikerziekte (voornamelijk kat);
  • hartfalen (hond en kat);
  • neurologische problemen, zoals plotselinge blindheid (kat).

U kunt bij ons in de kliniek terecht voor een bloeddrukmeting, waarbij de Doppler-of de Oscillometer wordt gebruikt.

 

bloeddrukmeter

Bloeddrukmeter

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.