Dierinformatie

Wij hebben veel informatie over huisdieren op de website staan.

Kies in het menu uw dier.

Staat de informatie die u zoekt er niet bij, neem dan contact met ons op.

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.