De oudere kat

De oudere kat

Ouder worden komt met gebreken, en zo gaat dit ook bij onze katten. Waar mensen aan de bel trekken als ze last krijgen van 'kwaaltjes', laten katten helaas vaak een stuk slechter zien dat ze ergens last van hebben. Des te belangrijker is het om goed op subtiele veranderingen bij je kat te letten.

Uw kat kan om meerdere redenen bij de dierenarts komen: de jaarlijkse gezondheidscontrole, vaccinatie, of omdat er problemen zijn. In beide gevallen wordt er goed gevraagd naar wat er opvalt en wat er mogelijk veranderd is. Een goed lichamelijk onderzoek bij de dierenarts kan al een goed beeld geven hoe het met de kat gaat. Aan de hand van de informatie en het lichamelijk onderzoek zetten we indien nodig gericht verdere onderzoeken in. Soms zijn er geen klachten, en gebruiken we de onderzoeken als een screening om vroegtijdig afwijkingen op te sporen.

Hieronder leest u wat de meest voorkomende aandoeningen bij ouder wordende katten zijn.

Hartproblemen

Soms valt bij oudere katten tijdens het onderzoek een 'ruisje' op. We horen dan aan het hart dat het dichtslaan van de kleppen niet helemaal gaat zoals het hoort. Hartproblemen bij katten geven vaak nog geen klachten, wat wil zeggen dat ondanks een klein defect het hart zijn functie prima kan uitvoeren. Pas als er duidelijke klachten zijn van hartfalen raden we eventueel verder onderzoek aan, bijvoorbeeld een hartecho of röntgenfoto van de borstholte.

Nierfalen

Chronische nierinsufficiëntie komt regelmatig voor bij oudere katten. Symptomen zijn slechter eten, afvallen, regelmatig braken en veel drinken en plassen. Algemeen onderzoek kan verdere aanwijzingen voor nierinsufficiëntie geven. Door middel van bloed- en urine-onderzoek wordt de diagnose gesteld.

Gebitsproblemen

Tanden en kiezen zijn een plek waar veel bacteriën op zitten. Tandvlees en onderliggende structuren (parodontium) kunnen reageren op bacteriën door ontstoken te raken. Ontsteking gaat gepaard met pijn. Katten met gebitsproblemen eten vaak gewoon door, waardoor het voor een eigenaar vaak lastig is om te ontdekken dat er een probleem is. Tijdens een consult wordt gekeken naar het gebit. Vaak zijn er aanwijzingen dat er problemen zijn als het tandvlees rood of verdikt is, of als we aangetaste kronen zien. Helaas laat een wakkere kat met een pijnlijke bek deze meestal niet goed onderzoeken. Aan de hand van de klachten en de bevindingen wordt dan een advies of behandelplan gegeven.

Artrose

Veel oudere katten krijgen last van strammere gewrichten. Soms valt op dat de kat moeilijker op de bank of kast springt, of moeilijker de kattenbak op komt. Artrose is een aandoening waarbij het kraakbeen in de gewrichten langzaam aangetast wordt. Een kat kan soms minder contact zoeken of meer slapen omdat bewegen en opgepakt worden pijn doet. Aangezien pijnstillers een (negatief) effect kunnen hebben op bepaalde organen is een gerichte vraagstelling en onderzoek belangrijk. Soms kan de diagnose met röntgenfoto's bevestigd worden.

Hoge bloeddruk

Een hoge bloeddruk geeft vaak geen specifieke symptomen tot de conditie achteruit gaat en er een spontane bloeding in het oog of loslating van het netvlies plaatsvindt. Deze katten komen meestal op consult bij de dierenarts omdat ze acute blindheid ontwikkelen. Een hoge bloeddruk kan effecten hebben op de ogen, hersenen, nieren en het hart.

Hyperthyreoïdie

Hyperthyreoïdie of een te snel werkende schildklier is een regelmatig voorkomende aandoening bij oudere katten. Symptomen zijn afvallen ondanks een goede eetlust, meer drinken en plassen, hyperactief en onrustig gedrag, veel miauwen, braken en diarree, snellere hartslag en het opzoeken van koude plekjes. De diagnose wordt gesteld via bloedonderzoek. Meestal is de aandoening goed te behandelen door middel van tabletten of zelfs te genezen door een radio-actieve behandeling.

Suikerziekte

Suikerziekte is een ziekte die voorkomt bij katten van middelbare leeftijd. Meestal valt het niet toevallig op, maar zijn er duidelijke klachten bij de kat. Wat kan opvallen is afvallen ondanks een goede eetlust, veel drinken en plassen en een sloom karakter. De diagnose wordt gesteld door bloed- en urine-onderzoek.

Gezwellen

Bij oudere katten is de kans groter dat er zich tumoren ontwikkelen. Soms zijn deze zichtbaar voor de eigenaar als ze zich bijvoorbeeld in de huid of in melkklieren bevinden. Niet alle tumoren zijn zichtbaar, zo kunnen er ook tumoren ontstaan in de bek, buik- of borstholte. Door goed in de bek te kijken, de buik door te voelen, naar hart en longen te luisteren en de hele kat na te voelen kunnen soms vroegtijdig bultjes ontdekt worden. In overleg kan, wanneer er iets ontdekt wordt celonderzoek gedaan worden en eventueel een behandeling ingesteld worden.

Dementie

Net als bij oudere mensen zien we bij katten regelmatig dementie optreden. De symptomen hiervan worden wel eens verward met het gedrag bij een te snel werkende schildklier. De aandoening is helaas niet te behandelen. Soms wordt een lichte verbetering gezien na medicatie die de doorbloeding in de hersenen stimuleert.

Lichamelijke verzorging

Oudere katten verzorgen hun vacht soms minder goed. Mogelijke oorzaken hiervoor zijn pijn in de bek of een pijnlijke rug. Door een slechte vachtverzorging kunnen klitten ontstaan en mogelijk zelfs huidproblemen. Ook houden ze hun nagels minder goed bij. Dit kan leiden tot nagels die in de voetzooltjes groeien of een afwijkende stand.

Oudere-kat

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.