Te lang wachten is onverstandig!

Wanneer hulp vragen bij gedrags problemen?

De laatste jaren zijn er steeds meer mensen die de hulp inroepen van een gedragsdeskundige voor dieren. De gedragsdeskundige licht de mensen in over diergedrag, hoe dieren leren en hoe zij het probleem wat zich bij het dier voordoet eventueel kunnen verhelpen. Zo word ik ingeroepen als een hond probleemgedrag vertoont waar de eigenaar graag iets mee wil doen. Een goede zaak op zich, maar waar ik de laatste tijd nogal eens tegen aanloop, is dat veel eigenaren te lang wachten, met het inroepen van professionele hulp.

Hij valt kleine witte hondjes aan

Zo belde mij laatst een mevrouw op die graag wilde dat ik bij haar langs kwam omdat haar hond kleine witte hondjes aanvalt en dan met name Maltezer leeuwtjes. Op gesprek bij deze mevrouw bleek dat haar hond toen deze nog jong was, in gevecht was gekomen met een Maltezer leeuwtje. Haar hond had het “gevecht gewonnen” en sinds die tijd was het bij elk Maltezer leeuwtje raak. Ze liet het maar gaan en als zij bijtijds zag dat er een Maltezer leeuwtje aankwam, ging zij de andere kant op. Haar hond luidblaffend aan de lijn meetrekkend. Het laatste jaar echter heeft hij het voorzien op alle witte kleine hondjes. Het probleem bestond nu al zo een vier jaar en het werd steeds erger.

Moelijk af te leren

U moet zich bedenken dat deze hond al vier jaar een goede ervaring heeft met het wegblaffen en, mocht het in zijn ogen nodig zijn, een gevecht aan te gaan met deze hondjes. Een gedrag wat zich al zoveel jaren voordoet, is erg moeilijk af te leren en vraagt heel veel van de eigenaar. Scherpe randjes kunnen er misschien nog wel vanaf gehaald worden, maar helemaal overgaan zal het nooit. Mocht uw hond gedrag vertonen waar u niet blij mee bent (en deze in de meeste ruime zin des woords), dan is het verstandig om hier meteen iets mee te doen.

Vraag advies aan een hondenschool of gedragsdeskundige voor honden. Zij kunnen er voor zorgen dat het gedrag wat u ongewenst vindt (vanuit de ogen van uw hond is het waarschijnlijk heel gewoon hondengedrag) niet escaleert. Als u er bijtijds bij bent, is een consult al vaak voldoende om het gedrag van uw hond weer om te buigen tot het gedrag wat wel gewenst is. Vaak is het een wisselwerking tussen het gedrag van u als eigenaar en uw hond. In veel gevallen zal ook u uw gedrag moeten veranderen ten opzichte van uw hond.

Marie Louise van Gastel, hondengedragsdeskundige.

hond-aanvallen

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.