Kiepraam 'syndroom'

Franse kiepramen of balkondeuren, u kent ze vast wel. Ramen die op twee manieren open kunnen, helemaal naar binnen of op een kiepstand waardoor de bovenkant naar binnen komt. Als u het raam in de kiepstand gebruikt ontstaat er een soort “V”.

kiepraam-syndroom
 

Katten zijn klimmers en proberen vaak door de kleinste gaatjes naar binnen en/of naar buiten te komen. De kiepraampjes kan men gemakkelijk openzetten en om inbrekers af te weren zijn de doorgangen heel klein gemaakt. Maar helaas net niet klein genoeg om een kat te weerhouden hier doorheen proberen te klimmen.

Vast komen in de kiepstand

Als het raam in de kiepstand staat, kan de kat vast kan komen te zitten. Hij zal proberen om los te komen, maar door het wurmen en bewegen zal de kat verder naar beneden zakken en alleen maar vaster komen te zitten in de wig tussen het raam en het kozijn.

In zijn “gevecht” om toch los te komen kan hij zich behoorlijk beschadigen of in het ergste geval overlijden. Vooral afknelling van zenuwen en bloedvaten in de achterpoten, komt regelmatig voor. In de diergeneeskunde spreekt men vervolgens over acute traumatische verlamming of het 'kiepraam syndroom'.

Speciale beschermhekjes

Er zijn speciale beschermhekjes die u tussen het kozijn en raam kunt plaatsen waardoor uw kat niet door de opening kan klimmen. Hiermee kunt u veel leed voorkomen.

 

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.