Informatie voor operatie

Als u een afspraak voor een operatie gemaakt heeft, zult uw huisdier een anesthesie moeten ondergaan.

Klik hier voor meer informatie over de soorten anesthesie en de risico's daarvan.

Wij zullen u een informatiebrief toesturen en een vragenlijst die u voorafgaande de operatie in moet vullen.

 

operatie-patient

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.