Retourneren van medicijnen

In verband met wettelijke regels mogen wij geen medicijnen terugnemen en daar een vergoeding voor geven. De bewaarcondities (waar wij en onze leveranciers aan moeten voldoen) zijn door ons niet meer controleerbaar zodra een voorgeschreven medicijn onze kliniek heeft verlaten. Nu zult u daar zorgvuldig mee omgaan, maar bedenk dat wij bij het afleveren van medicijnen ALTIJD moeten kunnen instaan voor de kwaliteit ervan: dit kunnen wij niet meer garanderen als ze buiten onze controle bewaard zijn.

Wat moet u doen met overgebleven medicijnen?

Medicijnen bevatten stoffen die schadelijk zijn voor het milieu en de gezondheid van mens, dier en plant. Daarom mogen medicijn niet bij het gewone huisafval gegooid worden, maar vallen onder klein chemisch afval.

U kunt medicijnen inleveren bij:

  • de gemeente, bij het klein chemisch afval
  • uw dierenarts
  • de apotheek

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.