De voeding

Honden bestaan in vele soorten en maten. Van alle diersoorten op aarde is de hond zonder enige twijfel de kampioen in differentiatie (verschillende verschijningsvormen). Het gewicht van een volwassen hond varieert bijvoorbeeld van 1 kg (Chihuahua) tot 100 kg (Duitse Dog). En er zijn meer dan 350 verschillende hondenrassen.

De groei

Een hond groeit sneller dan een mens. Een mens doet er ongeveer 18 jaar over om zijn volwassen grootte en gewicht te bereiken. In die periode wordt het geboorte gewicht met 20 tot 25 vermenigvuldigd. Een hond van een zeer groot ras heeft maar 18 tot 24 maanden om zijn volwassen grootte en gewicht te bereiken. Maar in die periode wordt het geboortegewicht met wel 70 tot 100 vermenigvuldigd! Vergeleken met de mens moeten het skelet en de spieren van de hond zich dus in een relatief korte periode ontwikkelen.

De groeiperiode is zeer belangrijk. De ontwikkeling bepaalt de rest van het leven van de hond. Allerlei factoren hebben invloed op de ontwikkeling van het skelet en de spieren, zoals genetische aanleg en training. Maar ook voeding! Het is daarom belangrijk dat de voeding voldoet aan de specifieke behoeften van de hond in de groei.

Voeding in relatie tot rasgrootte

Niet alleen tussen de hond en de mens zijn verschillen, maar ook tussen hondenrassen onderling. Afhankelijk van de grootte en het formaat van het ras zijn er fundamentele fysiologische verschillen. Zo vertegenwoordigt bijvoorbeeld het darmkanaal van een hond van een groot ras niet meer dan 2,8% van zijn totale gewicht, terwijl dit voor een hond van een klein ras 7% bedraagt. Ook dit is een belangrijk aandachtspunt bij de voeding.

Voeding in relatie tot rasgrootte
  Klein Middel Groot Zeer groot
Groei-periode 10 maanden 12 maanden 15 tot  18
maanden

18 tot 24
maanden

Aantal x geboorte-gewicht 20 50 70

100

Volwassen gewicht 1 tot 10 kg 10 tot 25 kg 25 tot 45 kg

>45 kg

Verhouding verterings-stelsel /
volwassen gewicht

7% 5% 3,5% 2,7%
Levens-verwachting 14 tot 16 jaar 12 tot 14 jaar 9 tot 10 jaar

7 tot 9 jaar

We zien grote verschillen in het aantal pups per nestje: 1 tot 3 voor de kleine rassen en 8 tot zelfs 12 voor de grote en zeer grote rassen. Ook de groeiperiode verschilt per ras: een puppy van een miniras bereikt het volwassen eindgewicht met 8 maanden en is dan 20x zo zwaar als zijn geboortegewicht. Een pup van bijvoorbeeld een Newfoundlander groeit tot 18-24 maanden en heeft dan zijn geboortegewicht 100x vermenigvuldigd.

Voeding op maat

Dat die verschillen leiden tot een grote verscheidenheid in voedingsbehoeften mag duidelijk zijn. Er zijn veel verschillende voeders op de markt, waardoor het moeilijk kan zijn om de juiste voeding te kiezen. Heeft u vragen over een voeding of twijfelt u of de door u gekozen voeding wel de juiste is, dan kunt u altijd contact met onze kliniek opnemen, in het bijzonder met onze voedingsdeskundige.

Overschakelen op een nieuwe voeding

Als u uw hond een nieuwe voeding gaat geven adviseren wij om de nieuwe voeding enkele dagen in toenemende hoeveelheid te mengen met de oude voeding. Uw hond kan dan rustig aan het voer wennen. Een abrupte overgang van voeding kan maag- of darmklachten veroorzaken.

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.