Asieldieren gaan mobiel

Er is nu een app ontwikkeld om beter uw nieuwe beste vriend in het asiel te kunnen vinden! Lees het artikel...

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.