Dierenarts Baljet afwezig

Hij is genoodzaakt het rustig aan te doen, en te werken aan zijn herstel. Wij hopen dat hij zich snel beter voelt en gunnen hem de rust en tijd om weer zover te komen.

Voor u als klant zal er niets veranderen, ons vaste team staat graag voor u klaar.

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.