Konijnen begrijpen

Begrijp je vaak je konijnen niet en vraag je je af waarom ze op hun achterpootjes staan of knorren? Wij vertellen meer over de konijnentaal. Konijnen die door mensen thuis worden gehouden, hebben niet alleen onder elkaar veel te vertellen. Ze keuvelen ook heel bewust met hun tweebeners. Maar je moet wel heel goed luisteren en kijken, zodat je de konijnentaal verstaat en goed interpreteert.

Handen likken

Het wederzijdse poetsen van konijnen dient niet alleen ter hygiëne, maar versterkt ook het groepsgevoel. Wanneer een konijntje aan je hand likt, dan is dat een teken van grote genegenheid. Je bent nu officieel opgenomen in de konijnenfamilie en mag voortaan deelnemen aan de poetsrituelen.

Aantikken met de neus

Bij het aanraken met de neus nemen konijntjes meteen de individuele geur op die belangrijke gegevens over de ander verraadt. Wanneer een konijntje je herhaaldelijk met de neus aanduwt, dan vraagt het je aandacht. Het vraagt je om een gezamenlijk spel of om zijn dagelijkse portie aaien.

Op de achterpootjes gaan staan

Door het staan op de achterpootjes zorgen konijntjes ervoor dat ze beter overzicht hebben. Bij ons mensen gebruiken de konijntjes hun balanceerkunstjes meestal om te bedelen. De slimme dieren leren uit ervaring en hebben heel erg snel door hoe ze hun mens om hun pootje kunnen wikkelen en een lekkernij afdwingen. Maar, verwen je kleine bedelaar niet al te vaak en laat ze zien dat er ook grenzen zijn.

Om je benen draaien

Je bent nog maar net bij hun verblijf aangekomen, of de konijntjes haasten zich al naar je toe en heten je van harte welkom. IJverig scharrelen de kleintjes rondom je benen, omcirkelen je voeten en volgen al je bewegingen. Herken je dat? Ook wanneer de drukke acties van je lievelingen steeds meer aandacht vragen, kun je je er gelukkig mee prijzen. De konijntjes laten je namelijk zien dat ze je volkomen vertrouwen en graag actief deel willen nemen aan je leven. Met de kop stoten of duwen Ook konijnen hebben af en toe een slecht humeur of gewoonweg genoeg van speel- of aaimomenten. Door herhaaldelijke stootjes met hun kopje of abrupt wegdraaien van het hele lichaam, laten ze zien dat ze rust willen. Respecteer deze wens van je konijn en trek je terug.

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.