Geschiedenis en visie

Geschiedenis

Al sinds 1938 is onze dierenkliniek voor gezelschapsdieren gevestigd aan het Kenaupark in Haarlem centrum. De eerste dierenarts en dus de oprichter van de kliniek was Drs. Jongkind, die daarvoor zijn praktijk aan de Schotersingel had. In 1961 namen Dr. J.W. Baljet en Dr. G.W. Baljet-Tiecken de praktijk over. Vanaf 1994 is hun zoon, Drs. J.W. Baljet jr., de beherende dierenarts.

De kliniek heeft sinds het begin drastische veranderingen ondergaan, maar ondanks de modernisering kunt u de geschiedenis nog proeven, wat nog wordt versterkt door de prachtige ligging aan het park.

Visie

Het houden van een huisdier heeft voor iedereen een andere betekenis. Naast een emotionele waarde brengt een huisdier ook veel verantwoordelijkheden met zich mee. Als uw dier ziek is, kan het voor u moeilijk te bepalen zijn wat de juiste weg is. Wij bespreken met u in een persoonlijk contact wat voor uw dier én voor u het beste is. Daarvoor is het belangrijk dat wij u zo goed mogelijk voorlichten en ervoor zorgen dat onze kennis van diagnostiek en behandelingsmogelijkheden op een zo hoog mogelijk peil is. Natuurlijk is het ook belangrijk de realiteit niet uit het oog te verliezen.

Dierenkliniek-kenaupark

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.