Chippen

Een identificatiechip is een kleine transponder, ongeveer zo klein als een rijstkorrel, die bij uw dier onderhuids wordt ingebracht. Deze identificatiechip heeft een uniek nummer en is gemakkelijk af te lezen met een speciaal apparaat (chipreader). Het unieke nummer wordt gekoppeld aan uw persoonlijke contactgegevens die worden opgeslagen in een centrale database. Wanneer u uw huisdier bij ons laat chippen, zorgen wij voor de registratie bij de Stichting Nederlandse Databank Gezelschapsdieren.

Wij geven uw gegevens online door waardoor de identificatiechip meestal binnen een dag geregistreerd is. Na de registratie ontvangt u binnen 2 à 3 weken een registratiepas. Het is belangrijk dat u deze registratiepas goed controleert en bewaard, op de achterkant staat een Safecode. Deze heeft u nodig als u op een later moment wijzigingen wilt opgeven in uw adresgegevens.
Als u na 2 weken nog geen registratiepas heeft ontvangen of als de gegevens die op de pas staan niet kloppen, kunt u het beste contact met ons opnemen.
Als uw adresgegevens en/of telefoonnummers in de loop van de tijd veranderen kunt u dit zelf doorgeven aan de NDG. Dit kan op de website via het mutatieformulier.
Indien uw huisdier emigreert naar het buitenland of overlijdt moet u de chip afmelden bij de NDG.

chip

De transponder bevindt zich in een steriele holle naald en wordt onderhuids ingebracht. Het inbrengen is te vergelijken met een eenvoudige injectie. Vrijwel pijnloos dus! Binnen enkele uren raakt de chip ingekapseld in het omliggende weefsel en komt dan niet meer van zijn plaats.

Een chip kan geplaatst worden tijdens het spreekuur of operatie. Wanneer u uw huisdier tijdens een operatie laat chippen, krijgt u korting.

Honden geboren na 1 april 2013; chippen verplicht

Voor honden geboren na 1 april 2013 is het verplicht dat zij binnen 7 weken leeftijd gechipt en binnen 8 weken leeftijd geregistreerd worden bij een aangewezen databank. Verblijft uw hond langer dan 3 maanden bij een andere persoon dan moet de chip overgeschreven worden, ook als u de eigenaar blijft.
De databank is verplicht om bepaalde gegevens van de registratie naar het ministerie van Economische Zaken door te sturen. Deze gegevens worden niet gebruikt voor controle op hondenbelasting.

Kunt u dit filmpje niet zien, klik dan hier.

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.