Meerdere konijnen bij elkaar

Wanneer uw konijn eenzaam is, dan kunt u er een tweede konijn bij nemen. Konijnen zijn groepsdieren, maar dat wil niet zeggen dat ze altijd een beperkte ruimte willen delen met een ander konijn. In kleinere ruimtes kunnen ze rivaliserend gedrag gaan vertonen, wat kan uitlopen op hevige gevechten.

Doe nooit twee konijnen direct samen in één hok, in het begin is een tweede hok noodzakelijk. Twee ongecastreerde mannetjes gaat vaak niet goed, en ook twee niet-gesteriliseerde vrouwtjes gaan vaak niet samen. Er kunnen dan hevige gevechten ontstaan, soms met een dodelijke afloop, vooral bij de mannen onderling. Een niet-gecastreerd mannetje en niet-gesteriliseerd vrouwtje gaan vaak wel samen, maar die zullen ook baby's gaan krijgen.
 

Voor meer informatie over het koppelen van konijnen klik op de onderstaande button.

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.