Vuurwerk-informatie-avond was een groot succes

Kon u niet op de avond aanwezig zijn, maar wilt u wel graag weten hoe u uw dier kunt helpen op oudjaarsavond, lees verder voor hond of kat.

 

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.