Vaccinatie

Infectieziekten en vaccinatie bij uw kat

Infectie ziekten kunnen uw kat ernstig ziek maken, ze kunnen zelfs levensbedreigend zijn. Tegen een aantal infectieziekten kunnen we uw kat beschermen door middel van een vaccinatie, ook wel bekend als de enting. Een vaccin stimuleert de natuurlijke afweer, zo kan uw kat een natuurlijke immuniteit (bescherming) opbouwen tegen bepaalde ziektes. Hierdoor wordt de kans dat uw kat ziek wordt door deze infecties beperkt, het geeft nooit 100% bescherming. Mocht uw kat wel besmet raken met een infectieziekte waartegen hij/zij gevaccineerd is, dan zal over het algemeen de infectieziekte wel minder ernstig verlopen. Bij jonge katten (tot 1 jaar leeftijd) is het nodig de vaccinatie te herhalen na 3 weken om een basisbescherming op te bouwen. Bij jonge dieren is het immuunsysteem namelijk nog niet goed ontwikkeld en zal meer stimulatie nodig zijn om een goede afweer op te bouwen. Deze herhalingsentingen worden de boosterentingen genoemd. Er ontstaat pas een goede bescherming na het correct geven van alle boosters voor de basisbescherming (zie hieronder).

Vaccins zijn maar voor een bepaalde tijd werkzaam, daarna verliezen ze hun werkzaamheid. Uw kat wordt dan weer gevoelig voor de infectieziektes. We adviseren dan ook de enting te herhalen zodra de werkzaamheid daarvan voorbij is, voor sommige vaccins is dat jaarlijks, voor andere 1 keer per 3 jaar. Bij een goede basisbescherming is onderhoud van de vaccins voldoende voor een goede opbouw van immuniteit.

Tegen welke infectie ziekten kunnen we uw kat vaccineren?

Feline panleucopenie, ook bekend als kattenziekte

De symptomen verlopen heel snel bij kattenziekte. Het veroorzaakt vooral een ontsteking in het maag-darm kanaal. Koorts, braken, diarree, vaak gevolgd door de dood. Er is geen therapie mogelijk als er eenmaal besmetting heeft plaatsgevonden. Jonge katten zijn het meest gevoelig voor dit virus, maar ook oudere katten kunnen besmet raken. Het virus is zeer resistent en dus niet makkelijk te verwijderen uit de omgeving. Besmetting kan via direct contact plaatsvinden, maar het virus kan ook mee naar binnen worden genomen via schoeisel. Dus binnenkatten lopen ook een risico!
De basisbescherming wordt opgebouwd door het vaccin 2 keer te geven met 3 weken tussentijd bij kittens onder 1 jaar leeftijd, na 1 jarige leeftijd is 1 vaccinatie zonder booster voldoende. Het vaccin tegen het panleucopenie virus is 3 jaar werkzaam na juiste basisvaccinatie. Om de werkzaamheid te onderhouden, moet dit vaccin 1 keer in de 3 jaar gegeven worden.

Niesziekte

De meest voorkomende symptomen zijn neusuitvloeiing, ooguitvloeiing, niezen, veel speekselen door wondjes in de mond en koorts. Doordat de neus verstopt kan raken, kunnen katten minder goed gaan ruiken en zo ook minder goed gaan eten. Katten van alle leeftijden kunnen niesziekte krijgen, maar vooral bij kittens kunnen de symptomen zeer ernstig en zelfs levensbedreigend worden. Niesziekte is erg besmettelijk, vooral door het niezen worden de besmettelijke deeltjes verspreid. Maar ook drinken uit het zelfde drinkbakje kan besmetting veroorzaken. Bij niesziekte spelen veel verschillende virussen en bacteriën een rol. Voorbeelden zijn het Calicivirus, het Rhinotracheïtis virus, Chlamydia en de bacterie Bordetella Bronchiseptica.

Tegen niesziekte zijn 2 verschillende soorten vaccin beschikbaar. Er is een standaard injectie vaccin tegen het Rhinotracheïtis virus en het Calicivirus, deze bestaat ook in combinatie met het kattenziekte vaccin (zie verderop). En er bestaat een neusdruppel vaccin Nobivac BB tegen Bordetella Bronchiseptica. In onze standaard enting zit de bescherming tegen de meest voorkomende virussen, deze enting adviseren we voor alle katten. Loopt uw kat extra risico op het ontwikkelen van niesziekte (zoals het bezoeken van een pension, kattenshows, hart- en longproblemen), dan zullen we adviseren de neusdruppel tegen Bordetella erbij te geven. Dit geeft een betere bescherming precies op de plek waar de veroorzaker aankomt, namelijk in de neus.

Voor alle injectie vaccins geldt dat de basisbescherming wordt opgebouwd door het vaccin 2 keer te geven met 3 weken tussentijd bij kittens onder 1 jaar leeftijd, na 1 jarige leeftijd is 1 vaccinatie voldoende zonder booster. De basisbescherming bij de neusdruppel wordt opgebouwd door het 1 keer te geven. Het vaccin tegen niesziekte is 1 jaar werkzaam na juiste basisvaccinatie. Om de werkzaamheid te onderhouden, moet dit vaccin 1 keer per jaar gegeven worden.

De vaccinaties voor uw kat

Basisentingen voor kittens
1e enting: op 9 weken leeftijd tegen niesziekte en kattenziekte.
2e enting: op 12 weken leeftijd een boosterenting tegen niesziekte en kattenziekte, we zullen dan kijken welke niesziekte vaccinatie nodig is.

Voor een kitten is dit de beste manier om een basisbescherming te krijgen, hierna zijn de onderhoudsentingen van belang.
Omdat sommige vaccins 1 jaar en andere 3 jaar werkzaam zijn. Zullen we jaarlijks bekijken tegen welke ziekte het nodig is te vaccineren om een goede werkzaamheid te onderhouden. Zo enten we niet teveel en niet te weinig. Het blijft noodzakelijk om ieder jaar een vaccin te geven, hiervoor sturen we een oproep. Tijdens de entingen zullen we ook altijd een gezondheidscontrole uitvoeren.

Optionele enting: Rabiës, ook bekend als hondsdolheid

Dit virus is besmettelijk voor alle warmbloedige dieren, dus ook voor mensen. Het speeksel van het besmette dier bevat de virusdeeltjes. Een beet kan dus tot infectie leiden. Vooral vossen staan bekend voor het drager zijn van dit virus. Symptomen zijn gedragsveranderingen, vooral agressiviteit en veel kwijlen. De ziekte verloopt fataal en er is geen therapie mogelijk.
Deze enting is verplicht als u naar het buitenland gaat. Voor reizen binnen Nederland is deze enting niet verplicht. De basisbescherming wordt opgebouwd door het vaccin 1 keer te geven, het hoeft niet geboosterd te worden.
Het vaccin is 3 jaar werkzaam. Om de werkzaamheid te onderhouden, moet dit vaccin 1 keer in de 3 jaar gegeven worden. Houd er wel rekening mee dat niet alle landen de werkzaamheid van 3 jaar accepteren, voor sommige landen is dan ook een jaarlijkse vaccinatie noodzakelijk. Binnen de EU wordt de 3 jaar werkzaamheid aangehouden.

Voor meer informatie over vaccinaties of de invoereisen van de verschillende landen kunt u altijd contact met ons opnemen.

 

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.