Tumoren in de bek bij de kat

Tumoren kunnen overal in het lichaam voorkomen, waaronder in de bek. Tumoren in de bek vormen 3% van alle soorten tumoren. Tumoren in de bek zijn vaak kwaadaardig. Bij katten zijn de meest voorkomende kwaadaardige tumoren plaveiselcelcarcinoom en fibrosarcoom.

Onderzoek en diagnose

Wanneer we vermoeden dat de tumor kwaadaardig is, is het verstandig om te starten met het maken van röntgenfoto's van de longen om te kijken of er reeds zichtbare uitzaaiingen zijn. Bij sommige tumoren is kaakbot betrokken, we kunnen dan röntgenfoto's maken van de kaak. Ook voelen we de regionale lymfeklieren na op vergroting en asymmetrie. Het is aan te raden een DNAB (dunne naald aspiratie biopt) af te nemen van de regionale lymfeklier om te controleren op uitzaaiingen. De laatste stap is biopsie, het verwijderen van een stukje weefsel uit de tumor voor onderzoek. Enkel cytologie (celonderzoek) is meestal onvoldoende, doordat er veel kapotte cellen en ontstekingscellen bij aanwezig zijn, en hierdoor vaak te weinig informatie over de tumorcellen is. Weefselonderzoek is belangrijk voor het onderscheid goed- of kwaadaardig, de behandelmogelijkheden en de prognose (vermoedelijk verloop van de ziekte). Vaak is er een narcose nodig voor uitgebreid onderzoek. De behandeling van tumoren is vaak multimodaal, dat wil zeggen een combinatie van chirurgie, bestraling en chemotherapie.

Plaveiselcelcarcinoom bij de kat

Plaveiselcelcarcinomen zijn de meest voorkomende soort tumoren in de bek bij de kat (70-80%). Plaveiselcelcarcinomen gaan uit van plaveiselcellen (cellen die onder andere huid en slijmvliezen bekleden). Het gebruik van vlooienbanden, blikvoer en dan vooral tonijn in blik geven een 3,5 keer zo grote kans op de tumor. Daarnaast is er een verdubbelde kans bij blootstelling aan sigarettenrook in huis.
Een plaveiselcelcarcinoom groeit vaak in bot, vaak ernstig en uitgebreid. We zien de tumor niet vaak uitzaaien, maar dit heeft ook te maken met het feit dat de kat vaak niet lang meer leeft. De levensverwachting van een kat met plaveiselcelcarcinoom is erg laag. Er is geen echt effectieve behandeling bekend.

Fibrosarcoom bij de kat in de bek

Bij de kat zien we een fibrosarcoom vaak uitgaande van het tandvlees. Het is niet makkelijk om de diagnose te stellen De tumor zaait zelden uit, maar groeit wel sterk in het omliggende weefsel. Chirurgie al dan niet in combinatie met bestraling geeft de grootste verlenging van de levensduur.

tumor-bek-kat

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.