Voorste Kruisband vkb letsel bij de hond

Voorste Kruisband Letsel

Voorste kruisband problemen vormen een veel voorkomende oorzaak van kreupelheid bij tal van honden en soms bij katten. Het is te vergelijken met een voetbalknie bij mensen. Vaak gaat het gepaard met een beschadiging van de (binnenste) meniscus en is een operatie nodig om de pijnlijkheid in de knie op te heffen.

Anatomie van de knie

De knie is een scharniergewricht. Er zijn verschillende banden nodig die ervoor zorgen dat de knie kan buigen, maar die ongewenste bewegingen voorkomen.
De zijdelingse gewrichtsbanden voorkomen bewegingen in zijwaartse richting.
De voorste kruisband maakt het onmogelijk dat het scheenbeen naar voren schuift. De achterste kruisband doet hetzelfde maar dan in achterwaartse richting.
De binnenste- en buitenste meniscus zijn de schokdempers in de knie.

knie hond-vkb

Ontstaan van knie problemen

Wanneer een hond loopt, stuwt hij zich voor 70% naar voren met de achterpoten. De spieren spannen zich aan en via de gewrichten wordt deze kracht omgezet in beweging.
In de knie, die moet scharnieren, zorgen de kruisbanden ervoor dat het scheenbeen zich niet verplaatst ten opzichte van het bovenbeen.
Bij overbelasting van de voorste kruisband, zoals tijdens wild spel of in een kuiltje stappen, kan de band beschadigen of knappen. De hond heeft pijn en zal een paar dagen nauwelijks op de poot staan. Later lijkt de knie te herstellen, maar wordt de poot vooral in rust nog ontlast. Omdat de meniscus aan het scheenbeen zit met bandjes en er teveel bewegelijkheid tussen boven en onderbeen mogelijk is, komt deze klem te zitten. Een kapotte meniscus voelt alsof er een steentje in je schoen zit!
Kruisband problemen treden meer op bij gecastreerde dieren, bij honden zwaarder dan 25 kg en bij Boxers en Rottweilers. Bij deze rassen komt het probleem in 70% van de gevallen binnen een jaar ook bij de andere knie voor.

Onderzoek van de knie

Bij voorste kruisband letsel ontlast de hond de poot in meer of mindere mate. Hij loopt kreupel. Soms wordt bij het zitten de knie niet gebogen, maar wordt de poot een beetje buiten het lichaam gezet.
Bij onderzoek voelen we naar de pijnlijkheid bij buigen en strekken van de knie. De knie is vaak overvuld, er zit meer gewrichtsvloeistof in. Dit kan ook op een röntgenfoto gezien worden.
Is de kruisband totaal kapot dan kan het scheenbeen te ver naar voren schuiven. Dit testen we met het zogenaamde schuiflade fenomeen. 
Bij een kapotte meniscus geeft de hond een pijn reactie bij druk op de binnenste zijdelingse band. Soms is bij buigen een knapje te horen, dan is de meniscus dubbelgeklapt.

Röntgen foto knie

Op een röntgenfoto zien we de kruisbanden en menisci niet, omdat deze geen kalk bevatten. We maken de foto om de overvulling te zien, de verkeerde positie van het scheenbeen, de mate van artrose en om uit te sluiten dat er iets anders mis is met de botten.

De behandeling van de voorste kruisband of meniscus

Bij katten en bij honden lichter dan 10 kg is het mogelijk zonder operatie herstel te krijgen. Zij moeten rust houden en krijgen ontstekingsremmende pijnstillers. De helft van deze groep zal weer goed kunnen gaan lopen, wel met enige slijtage vorming.
De andere helft, die dus niet opknapt, heeft mogelijk een meniscus beschadiging. Deze knieën moeten wel geopereerd worden om pijnvrij te raken.
Bij grote honden lukt het eigenlijk niet om zonder operatie goed te herstellen.

Operatie van de knie

Tijdens de knieoperatie wordt de beschadigde kruisband verwijderd, zodat deze niet meer voor irritatie zorgt. Helaas kan de kruisband zelf niet gehecht worden. Beide menisci worden geïnspecteerd en een beschadigd stuk zal verwijderd worden. Anders blijft de pijnlijkheid bestaan in de knie. Wel is er dan meer kans op artrose vorming.

De instabiliteit in de knie moet opgeheven worden. Behalve dat het kapsel van de knie goed strak gehecht wordt, kiezen we bij ons in de kliniek vaak voor de methode volgens Flo. Hierbij wordt een kunststof draad aan de buitenzijde van de knie aangelegd die de functie van de voorste kruisband overneemt.
Soms is het beter om een ander chirurgische methode toe te passen. Hierbij wordt het scheenbeen doorgezaagd en met een plaatje in een andere hoek vastgezet. Hierdoor neemt de kniepees de functie van de kruisband over, de TTA methode, of wordt de functie van de kruisband opgeheven, de TPLO methode.  Voor deze technieken verwijzen we de hond door naar een specialist orthopedie. Dit gebeurt vooral bij zware en jonge honden.

operatie-teugel-volgens-Flo

Fysiotherapie na knie operatie

Na een operatie wordt na een periode van strikte rust de beweging geleidelijk weer opgebouwd. Om een optimaal herstel van de bewegelijkheid en de kracht van de achterpoot weer terug te krijgen kan fysiotherapie goed helpen. Hierbij worden ook oefeningen gegeven die u thuis kunt uitvoeren met de hond.

Gescheurde-voorste-kruisband

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.