Bijsluiters

Voor de meest recente bijsluiters verwijzen we u naar de geneesmiddeleninformatiebank van het CBG

U kunt ook terecht bij de apotheek van de universiteit Utrecht. 

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.