Zijn konijnen geschikt voor kinderen?

Kinderen worden erg aangetrokken door dieren. Ouders vinden het een goed idee dat hun kind een dier heeft om voor te zorgen en een konijn is makkelijker dan bijvoorbeeld een hond.
Je hoort vaak “je mag een konijn maar dan moet je er zelf voor zorgen”.
Voor een ouder kind kan een konijn een lief kameraadje zijn. Maar jonge kinderen en jonge konijntjes zijn een slechte combinatie.
Jonge konijnen zien er heel lief uit, maar zijn heel fragiel en hebben een kwetsbaar skelet. De botten van de poten zijn zo dun als luciferhoutjes.

Een jong kindje kan een konijntje te hardhandig optillen of veel te stevig vastgrijpen, hier kan een jong konijntje niet goed tegen. Of het diertje wordt verkeerd vastgeklemd, waardoor het hevig kan gaan spartelen en de rug kan breken, of de armpjes en handjes van het kind lelijk verwonden met de scherpe nagels.

Leeftijd van kinderen

De leeftijd van uw kind speelt een belangrijke rol. Kinderen tot 6 jaar hebben onvoldoende empathisch vermogen en zien het konijn vooral als speelgoed. Kinderen tussen 6 en 12 jaar kunnen al beter de gevoelens van andere levende wezens inschatten, maar dragen nog onvoldoende verantwoordelijkheid voor een ander. Zij hebben zelf nog leiding en sturing nodig en zijn nog onvoldoende in staat om dat zelf te geven. Ze kunnen al beter voor een konijn zorgen, maar kunnen ook nog wel eens wat 'vergeten'.

Kinderen boven de 12 jaar kunnen goed verantwoording dragen, maar kunnen ook al gaan puberen, waardoor de interesse in hun huisdier af kan nemen. Naast de leeftijd speelt het karakter van het kind ook een grote rol.

Is een konijn dan wel geschikt voor kinderen?

Een konijn kan zeker geschikt zijn voor kinderen. Mits ze goed begeleid worden en de ouder uiteindelijk de verantwoordelijkheid neemt.
Waar moet u op letten:

 • Een konijn is geen bezit, maar een huisgenoot, een gezinslid
 • Een konijn is geen speelgoed, er moeten duidelijke regels opgesteld worden
 • Een konijn communiceert op zijn manier en die taal kunt u uzelf en kind leren
 • Het verzorgen van het konijn is geen straf maar een leuke bezigheid
 • Neem voor jonge kinderen een volwassen konijn en liever een groter ras, zij kunnen wat meer tegen een stootje

Konijn uitzoeken

Uw kind mag mee het konijn uitzoeken, maar bepaal zelf welk konijn het meest geschikt is. Let daarbij op het karakter en niet op het uiterlijk. Het beste is een konijn wat al gewend is aan kinderen en een stabiel karakter heeft.

Stabiel betekent:

 • Niet angstig
 • Niet agressief
 • Niet snel geprikkeld
 • Rustig van aard

Grotere konijnen zijn vaak wat rustiger en stabieler.

Het konijn benaderen

Zorg ervoor dat het hok aan de behoeften van het konijn voldoet; ze moeten er kunnen graven, knagen, eten zoeken, schuilen en de mogelijkheid hebben om zich terug te trekken. Het fijnste is een verblijf waar uw kind makkelijk in kan. Praat tegen het konijn als u hem wilt benaderen en noem zijn naam, leer dit ook uw kind. Laat uw kind het liefst op de grond zitten het konijn kan zo zelf op schoot komen zitten. Zo kan het konijn ook niet naar beneden vallen. Zorg dat uw kind wat lekkers mee heeft om de interesse van het konijn te trekken. Konijnen houden er niet van om opgetild te worden, ze kunnen dan heel erg gaan spartelen en als ze niet goed ondersteund worden, zelfs hun rug breken. Konijnen vinden het prettig om op hun hoofd en oren geaaid te worden, niet alle konijnen vinden het fijn om op hun rug geaaid te worden.

Belangrijke omgangsregels:

 • Rustige bewegingen
 • Aaien en niet aan de vacht trekken, dit voorkomt u door te laten aaien met de rug van de hand
 • Bij het konijn op de grond zitten
 • Uit de hand laten voeren, een wortel is daar geschikt voor, dan kan het konijn minder snel in de vingers bijten
 • Het konijn naar je kind toe laten komen en er niet achteraan rennen
 • Niet schreeuwen

Taal van een konijn

 • Als het konijn niet wil spelen of knuffelen, komt hij niet of hupt bij u vandaan
 • Als het konijn u likt, vindt hij u lief
 • Zorg ervoor dat de vingers van uw kind niet naar iets lekkers (fruit) ruiken, het konijn kan zich vergissen en in de vingers bijten

Maak het schoonmaken van het hok leuk!

Door samen het hok schoon te maken, kunt u uw kind leren wat er allemaal moet gebeuren.

 • Toiletten legen
 • Alles afwassen met warm water
 • Het bed opmaken met schoon stro
 • Hooi klaar leggen
 • Het water verschonen
 • De voerbak vullen

U kunt het hok samen opleuken, speeltjes klaar leggen of lekker eten verstoppen.

Tips om het hok op te leuken;

 • Een rieten mandje of huisje met hooi
 • Een bosje takken bij elkaar binden
 • Een labyrint van lege dozen, waarin u wat lekkers verstopt
 • Een pot met zand en een wortel, u kunt met meer groente een leuk gezichtje maken
 • Een ketting van wc rolletjes
 • Een handje vol dennenappels
 • Een telefoonboek

Daarna kunt u samen kijken wat het konijn van zijn nieuwe inrichting vind. Zo wordt de verzorging een feest!

 

kind en konijn

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.