Dorstproef

Om meer inzicht te krijgen in de oorzaak van veel drinken (polydipsie) en veel plassen (polyurie) bij uw hond is veel onderzoek nodig. Bij uw hond is al veel onderzoek verricht: de urine is onderzocht en er is al bloed onderzoek gedaan. Hierbij hebben we een groot aantal oorzaken voor veel drinken en veel plassen al uit kunnen sluiten.

Er blijven nu uiteindelijk nog een tweetal oorzaken over, en om onderscheid tussen deze te maken, willen wij de dorstproef bij uw hond uitvoeren.
We zullen uw hond dan gedurende 1 dag opnemen, waarbij hij geen water en eten krijgt. Wij laten hem dan om het uur uit en controleren de geproduceerde urine. Ook zullen we om het uur uw hond wegen om te controleren dat hij niet teveel afvalt. Het bloed zal gecontroleerd moeten worden om zeker te zijn dat de nieren nog goed functioneren.

Bij de dorstproef kijken we hoe de nieren reageren wanneer er geen vocht meer opgenomen wordt.  De nieren behoren de vochtbalans in het lichaam in orde te houden. Als de hond dus niet meer drinkt, moeten de nieren er voor zorgen dat er ook minder geplast wordt en dat gebeurt door de urine meer te concentreren.

Indien het vele drinken veroorzaakt wordt door iets psychisch, ook wel de primaire polydipsie genoemd, dan zullen de nieren minder urine gaan produceren bij verminderde wateropname en zal de urine dus geconcentreerder worden. Dit zullen we dus opmerken bij de dorstproef. Deze aandoening kunnen we behandelen door voortaan de wateropname te beperken.

Bij de andere mogelijke aandoening willen de nieren wel concentreren, maar ze krijgen niet het juiste commando ofwel het juiste hormoon (vasopressine). Dit kan komen doordat vasopressine niet wordt aangemaakt, of doordat de nieren niet goed op dit hormoon reageren. Dit ziektebeeld heet diabetes insipidus. Tijdens de dorstproef zal de urine dus niet geconcentreerder worden. Vervolgens kunnen we testen door middel van het toedienen van het hormoon vasopressine of het een probleem van een tekort van dit hormoon is of dat de nieren niet goed reageren. Bij een tekort zal de hond dus minder gaan plassen na toediening, de behandeling zal dan ook bestaan uit het levenslang toedienen van dit hormoon. Bij een inadequate reactie van de nieren bestaat er helaas geen behandeling. In dat geval is het belangrijk dat uw hond altijd voldoende kan drinken, want dat heeft hij ook echt nodig.

Zoals u uit voorgaande zal begrijpen, is de dorstproef een vrij ingewikkelde proef, vandaar dat wij deze hier op de kliniek willen uitvoeren.
U moet dan 's ochtends om 8.30 de hond komen brengen, hij mag dan tot de avond daarvoor gegeten hebben en tot u hem brengt gedronken hebben. Het mooiste is als u dan meteen de ochtendurine meeneemt. Aan het eind van de dag mag u hem dan weer komen ophalen, waarbij wij de resultaten met u zullen bespreken.

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.