Gedrag

Hier vindt u informatie over gedrag(sproblemen) bij de kat.

Kies in het linker menu de informatie die u wilt lezen.

Heeft u vragen over het (probleem)gedrag van uw kat?
Gedragstherapie kat

 

gedrag-kat

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.