Telefonische bereikbaarheid

Wij zijn van maandag tot en met vrijdag van 8.15 tot 17.00 uur telefonisch te bereiken. Op maandag en donderdag zijn we tot 19.30 open voor consulten en het afhalen van medicijnen en dieetvoeders, telefonisch zijn we dan niet meer bereikbaar.

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.