Vaccineren

Infectieziekten kunnen uw huisdier ernstig ziek maken en zelfs levensbedreigend zijn. Tegen een aantal infectieziekten kunnen we uw huisdier beschermen met een vaccinatie, ook wel bekend als de enting.

Een vaccin stimuleert de natuurlijke afweer, zodat uw huisdier een natuurlijke bescherming (immuniteit) kan opbouwen tegen bepaalde ziektes. Dit beperkt de kans dat uw huisdier ziek wordt door deze infecties. Een enting geeft echter nooit 100% bescherming. Mocht uw huisdier wel besmet raken met een infectieziekte waartegen hij gevaccineerd is, dan zal de ziekte waarschijnlijk minder ernstig verlopen.

Elk dier krijgt een vaccinatieadvies op maat, afhankelijk van de leefomgeving en leeftijd. Wij kijken uw huisdier helemaal na voordat wij vaccineren. Dat gebeurt met een klinisch onderzoek en een vraaggesprek met u.

Naast het beschermen tegen bepaalde ziektes via vaccinatie, houdt preventieve zorg dus ook in dat we uw huisdier goed controleren op eventuele beginnende of verborgen aandoeningen. Uw huisdier kan het u niet vertellen!

Lees verder voor meer informatie over vaccineren bij de hond en kat.

 

hond-kat

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.