Nieuwe dierenarts

Dierenarts Hlje Sijperda heeft ons team verlaten. Per 1 maart heeft Jitta van Leuverden ons team versterkt.

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.