Chippen voor honden verplicht

Voor honden geboren na 1 april 2013 is het verplicht dat zij binnen 7 weken leeftijd gechipt en binnen 8 weken leeftijd geregistreerd worden bij een aangewezen databank. Verblijft uw hond langer dan 3 maanden bij een andere persoon dan moet de chip overgeschreven worden, ook als u de eigenaar blijft.
De databank is verplicht om bepaalde gegevens van de registratie naar het ministerie van Economische Zaken door te sturen. Deze gegevens worden niet gebruikt voor controle op hondenbelasting.

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.