Gezond afvallen onder begeleiding!

Satiety Challenge: Gezond afvallen onder begeleiding!
Overgewicht is ook bij honden en katten een veel voorkomend probleem. Heeft uw kat of hond een paar kilootjes te veel?

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.