Ziekten overgebracht door teken

Babesia

Deze parasiet die vooral in Zuid-Europa voorkomt nestelt zich in de rode bloedcellen, waar de parasiet zich vermenigvuldigt en de rode bloedcel laat knappen. Dit is een levensbedreigende situatie, maar bij tijdige behandeling is de ziekte vaak te genezen. De ziekte kan optreden één tot drie weken na de tekenbeet. Ook kan de parasiet chronisch in het lichaam verblijven en pas op een veel later tijdstip symptomen geven.

De symptomen zijn:

 • lusteloosheid
 • niet eten
 • koorts
 • bleekgelige slijmvliezen en donkere tot koffiebruinkleurige urine

Kunt u het filmpje niet zien, klik dan hier.

Ehrlichia

Deze bacterie die vooral in Zuid-Europa voorkomt nestelt zich in verschillende soorten bloedcellen en kan ze vervolgens van binnenuit kapot maken. De hoeveelheid witte bloedlichamen neemt af waardoor de hond gevoeliger wordt voor infecties. De ziekte kan zowel acuut (vanaf 1 week na de tekenbeet) als chronisch voorkomen.

De symptomen zijn:

 • koorts
 • niet eten
 • sloomheid
 • rillingen
 • neus- en ooguitvloeiing, oogontsteking, neusbloedingen
 • kreupelheden
 • zenuwverschijnselen
 • bloedarmoede

Echter: de hond hoeft niet altijd symptomen te hebben bij Ehrlichia, dat maakt ook dat deze ziekte moeilijk te diagnosticeren is. 
Ehrlichiose heeft, wanneer de hond niet behandeld wordt, vaak een dodelijke afloop. Ook na een behandeling blijft de ziekte soms chronisch aanwezig omdat de parasiet nooit helemaal uit het lichaam verwijderd kan worden. Er ontstaat dan een zeker evenwicht tussen de ziekteverwekker en het immuun-systeem van de hond. Maar als u er op tijd bij bent is het zeer goed te behandelen met een antibiotica-kuur en kan de hond zeer goed genezen.

Ziekte van Lyme (Borrelia Burgdorferi)

Het type teek dat de bacterie kan overdragen is de Ixodes teek. De bacterie kan zich in wilde dieren (zoals herten zwijnen en reeën) vermeerderen zonder dat deze dieren ziek worden. Wanneer een teek zich voedt op zo’n geinfecteerd dier, wordt de teek besmet. Deze teek kan dan op zijn beurt weer uw huisdier besmetten.
Onderzoek heeft uitgewezen dat de teek zich minimaal 24 uur moet voeden om voldoende bacteriën over te dragen om ziekte te veroorzaken. Vroege verwijdering van teken verkleint dus de kans op ontwikkeling van ziekte. Niet alle specialisten zijn het erover eens dat de Borrelia-bacterie bij de hond daadwerkelijk de Ziekte van Lyme kan veroorzaken. Via een bloedtest kunnen weliswaar afweerstoffen aangetoond worden tegen Borrelia, maar het is onduidelijk of de hond er ziek van wordt.

Symptomen:

 • gewrichtsklachten
 • nierfalen
 • hartstoornissen
 • huidaandoeningen (een rode uitbreidende plek rond de teek)
 • ontstekingen van de lymfevaten en koorts

De ziekte zou zowel acuut als chronisch voorkomen en kan worden behandeld met antibiotica.

Ook dieren die nooit naar het buitenland zijn geweest kunnen worden besmet met ziektes die normaliter alleen in Zuid Europa voorkomen!
De ziekteoverbrengende teken zijn inmiddels zo vaak door verschillende honden uit het buitenland meegenomen dat deze teek zich permanent in Nederland heeft gevestigd.

teek

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.