Dominantie agressie

Ik wil het hebben over dominantie agressie naar gezinsleden toe. Agressie binnen het gezin wordt vaak veroorzaakt door miscommunicatie tussen hond en eigenaar of als er sprake is van bijvoorbeeld plagen door een kind. In deze gevallen is er vaak wel iets aan te doen. Maar bij dominantie agressie waarbij meerdere leden van het gezin worden belaagd en het gedrag van de hond onredelijk en beangstigend is, is er vaak veel meer aan de hand en kun je er niet altijd meer iets aan doen.

Dominant, of zelfverzekerd?

Eigenaren noemen hun hond dominant als hij agressief reageert naar andere honden, als hij gromt als hij iets niet wil of als iets hem door de eigenaar wordt afgepakt. Dit gedrag heeft niets met dominantie te maken. Een dominante hond is een zelfverzekerde hond die wel tegen een zetje kan, hij laat zich niet zo makkelijk uit het veld slaan en gaat over het algemeen heel relaxed met zijn omgeving om. Agressief gedrag is dan ook geen uiting van dominantie! Een dominante hond reageert zelden agressief op zijn omgeving!

Agressief gedrag is in de meeste vormen gebaseerd op angst en gaat men dit corrigeren dan wordt de agressie juist aangewakkerd.

Onvoorspelbaar gedrag

Bij dominantie agressie betreft het altijd het eigen gezin. Naar andere mensen toe, met name naar mensen die de hond nog niet kent, laat hij normaal gedrag zien. Iemand die “kind aan huis” wordt en hierdoor tot het gezin gaat behoren kan ook de dupe worden van het onvoorspelbare gedrag van de hond.

De hond laat onredelijk gedrag zien. De mensen die tot het gezin behoren, mogen opeens niet meer opstaan, niet meer gaan zitten, de keuken niet meer in, de voordeur niet meer uit en ga zo maar door. Ook speeltjes kunnen agressie uitlokken of dat u langs de hond moet en hem even op zij duwt omdat hij in de weg staat. Het gedrag van de hond is volstrekt onredelijk en onvoorspelbaar.

Deze vorm van agressie laat zich vaak al vanaf jonge leeftijd zien, zo een maand of drie. Veel mensen vinden het dan nog wel grappig dat hun hond al zo stoer is en laten het gaan.

Dominantie agressie komt bij alle rassen voor, al lijken sommige rassen er meer aanleg voor te hebben, zoals bijvoorbeeld de Rottweiler of de Alaska Malamute. Ook Labradors kunnen dominantie agressie ontwikkelen.

Er heeft een onderzoek plaatsgevonden en hieruit is gebleken dat honden die veel privileges hebben (op de bank, bed, veel verwennerij etc) niet vaker dominante agressie ontwikkelen dan honden die consequenter worden opgevoed.

Uit het onderzoek bleek wel dat honden die opgevoed zijn op basis van straf wel deze vorm van agressie ontwikkelen. Dominantie agressie ontstaat door een onredelijk strenge opvoeding waarbij de hond een angst heeft ontwikkeld. Door ook deze angst te bestraffen, en vooral gepaard gaande met pijn wordt de agressie steeds erger.

Doordat de hond alle vertrouwen verloren heeft in de eigenaren en zijn enige oplossing is van zich af te bijten, is heropvoeding en gedragstraining in de meeste gevallen geen oplossing. Ook herplaatsing kan geen zin omdat hij ook bij de volgende eigenaren dit gedrag weer na verloop van tijd zal laten zien. In sommige gevallen is euthanasie dan de enige oplossing, uiteraard zal de dierenarts alle opties doorlopen voordat we tot euthanasie overgaan. 

Een hond dient consequent opgevoed te worden zonder dat daar veel straf en zeker lichamelijke straf aan te pas komt. Heeft u een hond die angstig is, dan moet u hem zeker niet straffen.

Het straffen van een angstige hond kan leiden tot dominante agressie met alle gevolgen van dien.

dominantie-agressie

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.