Lezing homeopathie

Stephanie Peter van Dierenconsult zal in juni bij ons in de dierenkliniek een lezing houden over de inzet van homeopathie en bioresonantie bij dieren. Net zoals bij de mensen vertonen steeds meer huisdieren overgevoeligheden en allergieën. Met homeopathie en/of bioresonantie kun je trachten daar verandering in te brengen.

Lezing zal plaatsvinden:

Op:            30 juni 2016
Waar:         Dierenkliniek Kenaupark, Kenaupark 13, Haarlem
Hoe laat:    Start is om 14.00 uur (duur ca. 1 uur), daarna zal er voldoende tijd zijn voor al uw vragen
Inschrijven: Aan de balie of telefonisch 023-5310880

 

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.