Parkeerplaats

Wij hebben door het weghalen van een stuk hek op onze oprit een extra parkeerplaats kunnen creëren. Klanten van de kliniek mogen altijd op de oprit parkeren.

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.