Braken en/of diarree (maagdarmklachten)

De belangrijkste oorzaken voor maagdarmklachten liggen in het maagdarmkanaal zelf: parasieten, voedselallergie, functiestoornissen van het maagdarmkanaal, dysbacteriose (abnormale darmflora), ontstekingen maar ook een tijdelijke irritatie doordat er iets verkeerds gegeten is. De klachten kunnen ook door oorzaken buiten het maagdarmkanaal komen, maar hier gaan we niet op in in dit artikel.
De klachten kunnen vanuit het begin van het maagdarmkanaal komen, dus vanuit de maag en/of dunne darm. We zien dan vaak als symptomen misselijkheid, braken en (water)dunne diarree. Bij klachten vanuit het laatste deel van het maagdarmkanaal, de dikke darm, zien we vooral persen op de (soms normaal gevormde) ontlasting en soms vers bloed en slijm bij de ontlasting. Zeer regelmatig komen de klachten vanuit het gehele maagdarmkanaal en uw huisdier kan dan alle bovenstaande symptomen vertonen.

Behandeling van maagdarmklachten

Bij maagdarmklachten proberen we de oorzaak zo snel mogelijk te behandelen, maar tegelijkertijd moeten we het maagdarmkanaal tot rust laten komen om het zo goed mogelijk te laten herstellen. Vanuit het maagdarmkanaal worden de voedingsstoffen en het vocht opgenomen die nodig zijn voor het functioneren en herstel van het hele lichaam. Bij een slechte maagdarmfunctie kan er te weinig voeding en vocht worden opgenomen, waardoor het lichaam minder goed kan gaan functioneren. We moeten proberen het maagdarmkanaal zo goed mogelijk zijn functie uit te laten voeren tijdens de herstelperiode, zonder het maagdarmkanaal verder te irriteren. De peilers voor de behandeling zijn: de vochtbalans op peil houden, voeding, voeding frequentie aanpassen en als laatste speciale medicatie.

Voldoende vocht

Drinken is zeer belangrijk. Naast het vocht wat nodig is voor het normale onderhoud verliest uw huisdier immers ook nog eens vocht in de vorm van braaksel en diarree. Het is raadzaam om vele malen per dag kleine beetjes te laten drinken. Geef nooit melk of melkproducten. Honden hebben de neiging om direct na het braken veel te gaan drinken. Dit kan weer braken opwekken. Probeer dit te voorkomen. Geef een klein beetje drinken en herhaal dit na een half uur.

Het dieet

Eten is ook belangrijk. De slijmvliescellen van de darm hebben het al moeilijk. Voor voedingstoffen zijn deze volledig afhankelijk van de darminhoud. Vasten is dan ook niet verstandig. Het geven van kip en rijst is eveneens achterhaald. U kunt het normale voer van uw huisdier in kleine porties aanbieden.
U kunt ook een dieet kopen wat speciaal is afgestemd op maagdarmklachten. Het voordeel hiervan is dat het een compleet dieet is, het bevat veel energie en alle voedingsstoffen die nodig zijn. Hierdoor kan het maagdarmkanaal zich sneller herstellen. We hebben speciaal voor maagdarmklachten Royal Canin gastro intestinal blikvoeding, dit is een licht verteerbaar eten. Dankzij de hoge energiedichtheid kan met een kleine portie volledig in de energiebehoefte van uw huisdier worden voorzien. Hierdoor wordt het maagdarmkanaal minder belast.

Als er sprake is van een dikke darm infectie, dan is het van belang om extra vezels door de voeding te doen. Dit doet u door extra bruine boterhammen, Isogel of Clear intestine door het eten te doen.

Hoe moet het dieet gegeven worden

De eerste 5 dagen moet u verspreid over de dag kleine hoeveelheden voer geven, geef per keer slechts enkele hapjes in minimaal 6 maaltijden per dag. Het maagdarmkanaal zal in het begin grote hoeveelheden eten nog niet kunnen verwerken. Als u in 1 keer te veel eten geeft, kunnen er weer maagdarmklachten ontstaan. Er mogen tijdelijk ook geen koekjes of traktaties gegeven worden.

Houdt uw huisdier ook rustig tijdens de eerste dagen, het maagdarmkanaal en het lichaam moeten de rust krijgen om te kunnen herstellen.

Rond dag 5 moeten de klachten al duidelijk verminderd zijn. Geeft u Royal Canin gastro intestinal blikvoeding dan mag u het dieetvoer langzaamaan gaan vermengen met het voer wat uw hond of kat gewend is. Deze overgang moet geleidelijk gaan, zodat u na ongeveer twee weken weer alleen uw eigen voer in grotere porties kan geven. Indien er dan nog geen verbetering is opgetreden of als de symptomen zijn veranderd, neem dan contact met ons op!

Extra medicatie

Als er sprake is van ernstige symptomen (veel braken, heftige diarree) of als uw huisdier ziek is (koorts, sloom), dan wordt daar medicatie voor gegeven naast bovenstaand vocht- en dieetadvies. Dit kunnen antibraak medicijnen zijn of antibiotica bij ernstige maagdarminfecties met bijvoorbeeld koorts en/of bloed. Bij milde diarree klachten geven we naast dieetmaatregelen vaak een medicijn mee, dat tegen diarree werkt en tevens bescherming van de darmwand geeft.

Ook is er nogal eens sprake van een dysbacteriose dit zien we vooral bij jonge en oude dieren. Hierbij is er sprake van een verstoring van de normale bacteriën, waardoor ziekmakende bacteriën sneller kunnen groeien. Met probiotica kunnen wij het evenwicht herstellen. Probiotica zijn bacteriën die de goede darmflora weer op gang brengen (een soort Yakult). Dit is dus geen antibiotica en is een veilige manier om de darmflora weer te normaliseren.

Volgens het nieuwe diergeneesmiddelenbesluit en de diergeneesmiddelenregeling is het verboden om merknamen van diergeneesmiddelen, die alleen bij een dierenarts en niet in een dierenwinkel verkrijgbaar zijn op het internet te vermelden. Uw dierenarts mag het wel mondeling aan u doorgeven.

Tot slot

Sommige huisdieren blijken een 'gevoelige' maag te hebben, het is dan ook noodzakelijk om gedurende lange tijd een licht verteerbaar dieet te geven. Het is dan verstandig om te kiezen voor een van de commerciële diëten, dit zijn complete diervoeders en kunnen levenslang gegeven worden.

Indien er geen verbetering optreedt of de symptomen veranderen, dan zullen we verder onderzoek moeten gaan doen naar de oorzaak van de maagdarmklachten. Dit kan bijvoorbeeld door middel van ontlastingonderzoek en/of bloedonderzoek.

 

braken-diarree

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.